OpenAI Zawiesza Projekt Arrakis

OpenAI Zawiesza Projekt Arrakis: Otwartoźródłowe Modele AI Zyskują na Popularności

W zeszłym roku, w momencie, gdy chatbot ChatGPT stawał się globalnym zjawiskiem, inżynierowie z OpenAI rozpoczęli prace nad nowym modelem sztucznej inteligencji, znanym pod kryptonimem Arrakis. Pomimo wcześniejszego sukcesu modelu GPT-4, Arrakis miał przynieść korzyści w postaci niższych kosztów utrzymania chatbota. Dodatkowo, sukces tego projektu miał pokazać partnerowi strategicznemu – Microsoftowi, z jaką prędkością OpenAI może tworzyć kolejne duże modele językowe, co miało znaczenie w trakcie negocjacji umowy inwestycyjno-produktowej o wartości 10 miliardów dolarów. Niestety, do połowy 2023 roku, OpenAI zdecydowało się zawiesić projekt Arrakis z powodu niespełnienia oczekiwań w zakresie wydajności.

Równolegle z tymi wydarzeniami, otwartoźródłowe modele sztucznej inteligencji zyskują na popularności, stanowiąc ciekawą alternatywę dla rozwiązań proponowanych przez gigantów technologicznych takich jak Google czy OpenAI. Nowe otwartoźródłowe modele języka są coraz bardziej dostępne dla naukowców i deweloperów aplikacji, co stanowi zagrożenie dla dominacji firm takich jak OpenAI czy Google w obszarze dużych modeli językowych. Wewnętrzny dokument Google ujawniony niedawno sugeruje, że otwartoźródłowa sztuczna inteligencja może w przyszłości przewyższyć te korporacyjne rozwiązania. OpenAI, zdając sobie sprawę z tej konkurencji, planuje rozwój otwartoźródłowych modeli, co świadczy o zmieniającym się krajobrazie w branży AI.

Mimo że Google i OpenAI wciąż zachowują przewagę w jakości modeli językowych, różnica ta stopniowo się zmniejsza. Coraz większe możliwości otwartoźródłowych modeli wskazują na to, że przyszłość branży AI może być kształtowana przez współpracę i otwartość, a nie tylko przez korporacyjną rywalizację.

Na podstawie:

Leaked Internal Google Document Claims Open Source AI Will Outcompete Google and OpenAI

Dodaj komentarz