Inflection-2: Postęp w Technologii Modeli Językowych

Inflection-2: Postęp w Technologii Modeli Językowych

Inflection-2: Przełom w Technologii Modeli Językowych

Inflection-2, nowy model językowy opracowany przez firmę Inflection, stanowi znaczący postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jest to model, który przewyższa swojego poprzednika, Inflection-1, w wielu aspektach, w tym w zakresie wiedzy faktycznej, kontroli stylu i zdolności rozumowania. Trenowany na 5,000 jednostkach GPU NVIDIA H100, Inflection-2 znajduje się w tej samej klasie obliczeniowej co model PaLM 2 Large od Google, ale przewyższa go w większości standardowych benchmarków AI, takich jak MMLU, TriviaQA, HellaSwag i GSM8k.

Zaprojektowany z myślą o efektywności, Inflection-2 wkrótce będzie zasilany w Pi, zmniejszając koszty i zwiększając prędkość działania w porównaniu do Inflection-1, pomimo tego, że jest znacznie większy. To osiągnięcie stanowi ważny krok w kierunku budowy osobistego AI dla każdego.

Firma Inflection przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i godności zaufania swoich modeli. Inflection-2, przed wprowadzeniem na rynek, został poddany rygorystycznym testom i ocenom, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne działanie.

W testach porównawczych Inflection-2 wykazał się znakomitą wydajnością, konkurując i przewyższając inne wiodące modele na rynku, takie jak LLaMA-2, Grok-1, PaLM-2, Claude-2. Model ten osiągnął imponujące wyniki w różnorodnych zadaniach, od rozwiązywania problemów ogólnych po specjalistyczne pytania naukowe. Co istotne, choć kodowanie i rozumowanie matematyczne nie były głównym celem treningu Inflection-2, model ten wykazał się bardzo dobrymi wynikami w tych obszarach, co otwiera możliwości jego dalszego doskonalenia poprzez specjalistyczne szkolenie w dziedzinie kodowania​​​​​​​​​​. Więcej informacji znajdziecie na stronie projektu.

Dodaj komentarz